part three

Nejenže měl pravdu, rovněž  Mikey neměl tu nejmenší šanci mu v tom zabránit.
„Pověz mi, schovával ses pro mě?“ ptal se ho s vášní, avšak byla v tom slyšet také hlasitá výhrůžka. Mikey netušil, co mu má odpovědět. Zkusit lhát a doufat, že v tom poprvé bude dobrý? Či snad říct pravdu a doufat, že ho to nerozčílí? Rozhodně neměl v plánu ho jakkoli vyprovokovat a dát mu záminku k tomu, aby jednal.
„Nerozumím Vám,“ předstíral.
„Jistě,“ jeho tím rozhodně zmást nedokázal. Namísto toho si vysloužil malé kousnutí do krku, které zapříčinilo, že to v Mikeym hrklo a on se snažil dostat se z dosahu jeho úst, avšak to již kousání nahradilo jemné hlazení rty a jazykem, jakoby ho utěšoval, přitom to mělo jiný efekt, vzrušující.
„Nevadí, já si to zjistím.“
Více rozevřel jeho stehna od sebe tak, že se Mikeyho pozadí přímo třelo o jeho úd. Dostal se až ke vstupu do jeho útrob, tak že jemně dráždil dírku, jakoby ho žádal ke vstupu.

Díval se mu do očí a mírně se pohyboval v bocích, bylo jasné, že ho chce vyprovokovat, ale i když si Mikey velice přál zůstat chladný a nedopřát mu tu radost z pocitu moci nad ním, bylo tak těžké předstírat, že si neuvědomuje tu skutečnost, že pokud se on rozhodne a přirazí, bude to velmi bolet.

Stále si živě pamatuje na svoje poprvé, vysnil si ho do detailů, proto již dopředu věděl ze svých snů, že jeho partner bude dosti opatrný na to, aby to pro něj byl ten nejkrásnější zážitek. Jak se mýlil. Pokud máte problémy s běhavkou, brzy se uchýlíte k tomu, že na záchodě zůstanete o deset minut déle, než přijde další várka, neboť vaše pozadí již nesnese další kontakt s toaletním papírem, přesně takový pocit měl po onom milostném zážitku, jenže s tím rozdílem, že by dal cokoli za to, kdyby ten týden měl běhavku.

Skutečně netoužil po tom, aby se minulost opakovala. Jenže tohle bylo jiné, byl už zkušený, potřeboval jen připravit. Neznámý se stále díval do jeho očí a pak z ničeho nic ho začal líbat. Majetnicky, sál jeho ret, skousl ho, zatáhl za tu jemnou kůžičku a pak opět vsunu svůj jazyk do jeho úst. Zmohl se jen na hluboké vydechnutí, avšak jiná část jeho těla reagovala přívětivěji. Bylo to tak příjemné, jak si s ním hrál. Strach a vzrušení, tato kombinace ho přiváděla k šílenství.

Obzvláště, když si ho muž vyhoupl výš, opřel se o něj svým tělem, aby nesklouzl, a s pohledem upřených do jeho očí jel níž a níž. Skousl jeho bradavku a ne příliš šetrným způsobem za ni zatahal.
„Auu,“ vyjekl.
Skutečně to zabolelo. Pohled do jeho tváře, na které se rýsoval provokativní úšklebek, ho přesvědčil, že to bylo součástí plánu. Rovněž to však zapůsobilo jako menší sprcha. Vždyť se tu právě nechává obdělávat od cizího muže jako nějaká laciná děvka! Chtěl ho od sebe odstrčit, ale jeho ruce se rázem octly uvězněny vysoko za hlavou.
„Tss... Není nejlepší mě provokovat!“ vycenil zuby, jakoby se ho chystal kousnout do obličeje a pak malinko sjel, takže to schytala jeho brada.
„Nedopadá to pak dobře!“ Jeho ruce nyní svírala pouze jedna ruka, tělo bylo přidržováno stále jeho tělem, takže nic nebránilo té druhé…
„Ne!“ vyjekl, ale to už se jeden z prstů dostal na místo určení. Pálilo to a to přitom byl teprve na kraji. Již si všiml, že tento muž má obrovské ruce, nyní se o tom přesvědčil na vlastní kůži.
„Pamatuj si něco, Mikey,“ zdůraznil jeho jméno, aby upozornil na skutečnost, že tohle není jen obyčejná shoda náhod, že on moc dobře zná jeho totožnost a pokud nesplní jeho přání, brzy se setkají,
odteď jsi jen a jen můj!“ nepatrně přirazil prstem a zároveň nechal malinko klesnout jeho tělo.
„Pokud si začneš s někým jiným, pokud se tě jen dotkne takovým způsobem jako já, oba za to draze zaplatíte! On životem. Je ti to jasné?!“ z jeho slov čišel vztek, protože Mikey neprojevil přílišnou horlivost, aby celou záležitost odsouhlasil. Dva prsty v jeho útrobách však byly ten nejlepší donucovací prostředek, kdyby to jen tušili ti hlupáci od mafie, kteří musí používat pěsti.

Pravdou bylo, že tento večer čekalo na Mikeyho něco mnohem většího. Když odkýval konečně, že je srozuměn s jeho výhružkou, muž ho opět uchopil kolem boků, přitiskl ho ke svému tělu, klekl s ním k zemi a položil ho na ni. Nebylo to zrovna mech, spíše měl pocit, že si ustlal na vánočním stromečku. Roztáhl mu nohy a namísto toho, aby do něj tvrdě pronikl, jak mladík předpokládal, uhnízdil se mezi jeho stehny.

„Bože!“ výkřik, jakmile se celý jeho penis octl v těch překvapivě něžných rtech. Nikdy ho nikdo nepojal tak hluboko. Snažil se zvednout boky a přiblížit se té nádheře, kdy ho jeho věznitel mučil tím, že jej pustil jen na kraj, ale ihned byl přiražen zpět k zemi, daleko od jeho úst, a za svou zlobivost byl náležitě potrestán. Malé plácnutí přes jeho úd mělo přesně opačný účinek, tedy ne ten, jaký by on sám očekával, přesto naprosto vystihl předpoklady druhého muže. Nezůstalo u jednoho plácnutu, třetí se změnilo v hlazení, a když malinko přitlačil, vyteklo i trochu sperma. To bylo přesně to, na co čekal. Potřel jím vchod do jeho těla a jazykem obkroužil ono místečko, chtěl si s ním hrát mnohem déle, ale už neměli mnoho času. Vklouzl svým prstem hluboko do něj a pak přidal další a další, nepřestal se však ani na okamžik věnovat zbytku Mikeyho těla. Zrůžovělé bradavky čněly a přímo vybízely k dalšímu kontaktu, čtyři téměř rovnoběžné škrábance na jeho žebrech a opuchlé rty vybízející k dalším polibkům. V jednom okamžiku se cítil dole tak prázdný a v dalším byl naprosto vyplněn, každičká část jeho těla křičela, že chce víc. Konečně i jeho ruce se odhodlaly a bloudily po jeho těle, dotkly se těch obrovských deltových svalů a pak mířily dolů po jeho páteři, až k místu které bylo doposud skrýváno jeho očím. Rozevřel od sebe půlky a vklouznul prstem mezi ně.

„Takže ty si chceš hrát?“ ozvalo se nebezpečně u jeho ucha. „Proč ne? Myška, která si hraje s kocourem,“ rozesmál se hrdelním smíchem, „měl by sis dát pozor na ocásek!“ V tom okamžiku uchopil jeho penis a skoro až bolestivě ho stiskl, přirazil hlouběji do jeho útrob a výkřiku zamezil svými rty. Bylo to dokonalé spojení a orgasmus na sebe nenechal dlouho čekat.
„Spi, má myško!“ přikázal. Poslední, co si pamatoval, bylo, jak leží nahý, sperma vytéká z jeho útrob a ticho prořízlo strašlivé vlčí vytí.